BEZPEČNOST KLIENTŮ

Všichni naši pracovníci se při návštěvách u klientů prokazují průkazem agentury. Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka, jeho fotografie a logo firmy. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti nepouštějte neznámého člověka domů a ihned kontaktujte agenturu.