CO JE DOMÁCÍ PÉČE

Domácí péče neboli Home Care je léčba klienta doma, tedy v přirozeném sociálním prostředí. Jde o vysoce kvalifikovanou a odbornou formu péče, která umožňuje zkrátit pobyt klienta v lůžkových zdravotnických zařízeních. Domácí péče respektuje v plném rozsahu integritu každého člověka, s ohledem na jeho individuální potřeby. Pomoc klientovi je vždy komplexní, důraz je kladen i napsychickou a sociální podporu klienta i rodiny.

Klinické studie prokázaly, že léčba doma zlepšuje psychickou pohodu klienta, což má přímý vliv na imunitní systém a tedy na léčebný výsledek. Nemocný se doma rychleji zotavuje a jeho kvalita života je vyšší. Významným momentem je také upevňování rodinných vazeb.
Pobyt mimo nemocnici velmi podstatně snižuje riziko infekce nozokomiálními kmeny bakterií a virů. Tyto infekce jsou velmi špatně léčitelné a mohou vést k vážnému zhoršení celkového stavu pacienta, v krajním případě i ke smrti.

Klienti, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou a ocitli se na konci života mohou poslední chvíle strávit ve známém prostředí, mezi svými příbuznými a blízkými. Do poslední chvíle jsou obklopeni lidmi, kteří je mají rádi a kteří jim chtějí být nablízku. Bohužel konec života je často spojen s nutností odborné péče, kterou, v takovém případě, zajišťuje agentura domácí péče.