KDO PÉČI INDIKUJE

Praktický lékař (3 měsíce)


Ošetřující lékař lůžkového oddělení po ukončení hospitalizace (14 dní)


Aby mohla být léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění musí být, dle vyhlášky 45/1997 Sb., požadavek vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise s razítkem ošetřujícího nebo praktického lékaře.

Platnost poukazu je omezena na 3 měsíce při indikaci praktickým lékařem a na 14 dní při indikaci ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice.

Po uplynutí platnosti poukazu je péče ukončena nebo musí být vyhotoven nový poukaz. Splňuje-li ordinace všechny požadavky, je péče plně hrazena ze zdravotního pojištění a klient nic nedoplácí.

Lékař jakékoliv odbornosti pokud jde o pacienta v terminálním stavu onemocnění