NÁŠ TÝM

Odborná kvalita poskytované zdravotní péče je prvořadým zájmem všech pracovníků agentury. Péči poskytují plně erudované, registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. Kritériem pro výběr nových sester do pracovního týmu je nejen splnění základních legislativních podmínek tedy praxe, registrace apod., ale také osobnostní předpoklady pro práci s klientem, vynikající komunikační dovednosti a spolehlivost.

Všichni členové týmu jsou zařazeni v systému celoživotního vzdělávání, pravidelně absolvují semináře,
přednášky, ale také stáže na klinických pracovištích. Cílem těchto aktivit je sledování moderních trendů
v medicíně a ošetřovatelství.