SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Oborová zdravotní pojišťovna                                                                                                                      207
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
Vojenská zdravotní pojišťovna
201
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
211
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
205
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
209
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

217