VEDENÍ AGENTURY

MUDr. Petra Garnolová – jednatelka

ozena: 13. 7. 1974

Telefon: +420 777 308 687
Email: petra.garnolova@zivotdoma.cz

Pracovní zkušenost

Primář onkologického oddělení Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši: 10/2010–dosud
Zástupce primáře onkologického oddělení: 2009–2010

Lékař onkologického oddělení 8/2004 - dosud
Nemocnice Beroun, Interní oddělení: 11/2002 do 7/2004

Dosažené vzdělání

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze: 1992–1999
Atestace I. stupně z vnitřního lékařství: 4/2005
Specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie, evropská atestace: 5/2008
Atestace v oboru paliativní medicína 2012 
Funkční licence F 016 – umělá výživa a metabolická péče: 2010
Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře zdravotnického
zařízení v oboru klinická onkologie: platnost do 2020
Kurz GCP (Dobrá klinická praxe): 2008
Přednášková činnost v oblasti onkologie a paliativní medicíny

Členství v odborných společnostech

Onkologická společnost JEP: od 5/2006
Společnost paliativní medicíny JEP: 8/2008

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – aktivně
Ruský jazyk – pasivně

Bc. Lenka Kubů - vrchní sestra pro Prahu

Mgr. Lenka Čížkovská - vrchní sestra pro Středočeský kraj

Dosažené vzdělání

2010 – 2012     VŠ sociálně právní Bratislava, detašované pracoviště Příbram

obor: ošetřovatelství – magisterské studium - zakončeno státní zkouškou        

2007 - 2010      VŠ sociálně právní Bratislava, det. pr. Příbram

obor: ošetřovatelství – bakalářské studium - zakončeno státní zkouškou

1987 - 1991      SZŠ Ruská, Praha - zakončeno maturitní zkouškou

Kurzy a školení

10/2014              ELNEC - Základní kurz paliativní a hospicové péče

06/2012              Školení pro dobrovolníky – pod občanským sdružením Amelie

05/2012              Kvalita v ošetřovatelství

01/2009              Microsoft Excel - ukončeno certifikátem

12/2008              Mezioborová konference „Cestou spolupráce ke kvalitní ošetřovatelské péči" – aktivní účast

2007 – dosud     Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Účast každoročně – (2007 aktivní účast)

04/2006              Komplexní kurz Stomie a ošetřovatelská péče

Pracovní zkušenost

Péče doma s.r.o.   Vrchní sestra - agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic dosud

09/2013 - Nemocnice Na Pleši zdravotní sestra – onkologické oddělení

                 vedoucí onkologické ambulance

06/2008-07/2013      Nemocnice na Homolce Praha 5, Roentgenova 2

                          Samostatně pracující sestra v onkologickém stacionáři

06/2007-05/2008   Všeobecná fakultní nemocnice zdravotní sestra – onkologické oddělení a stacionář

04/2002-03/2007      Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši

                              zdravotní sestra – onkologické ambulance

                               zástupce staniční sestry

                               vedoucí onkologické ambulance

05/1996-07/2000    Universal banka, a.s. Ústí nad Labem – pobočka Praha

                               samostatný přepážkový pracovník – vedoucí směny

02/1996-12/1996    Fakultní nemocnice v Motole

                               Zdravotní sestra – neurologické oddělení

10/1992-09/1993  Mototechna s.p. zdravotní sestra – závodní ambulance

08/1991-09/1993 Fakultní nemocnice v Motole, zdravotní sestra – neurologické oddělení