VÝKONY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

O šetřovatelské výkony dle doporučení lékaře  
Péče o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence
 
Komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta
 
Péče o onkologicky nemocné
 
Péče o klienty v terminálním stadiu života
 
Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)  
Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)  
Odběry krve a jiného biologického materiálu  
Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie 
Nácvik aplikace inzulinu
 
Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr
 
Příprava na vyšetření
 
Ošetření stomií, PEGu, enterální sondy