Domácí péče o umírající děti je málo dostupná, změnit to má i nová úhradová vyhláška
Péči mobilních hospiců v Česku zatím neplatí zdravotní pojišťovny. Nedostupná je hlavně pro rodiny umírajících dětí, protože v Česku fungují jen čtyři mobilní hospice, které se starají i o dětské pacienty.

Kritizuje to Pracovní skupina dětské paliativní péče zřízená Českou společností paliativní medicíny. Situaci by od příštího roku mohla změnit úhradová vyhláška, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví.

„S primářem oddělení jsme se domluvili, že pro syna v nemocnici nic dalšího udělat nemohou a že nám ho teda propustí. Určitě jsem byla moc ráda za to, že když Alísek odešel, mohli jsme se s ním všichni rozloučit tak, jak jsme si to přáli. V klidu doma, bez nemocničních světel a hluku z chodby a tak dále,“ vzpomíná Ilona Jiřinová na poslední dny svého šestiletého syna.

Celý článek zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domaci-pece-o-umirajici-deti-je-malo-dostupna-zmenit-ma-i-nova-uhradova-vyhlaska_1709300903_ber

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.