Zkušenosti klientů 13

Chtěla bych moc poděkovat Nemocnici Příbram, že nám doporučila skvělou, obětavou a citově lidskou lékařku onkoložku MUDr. Garnolovou z paliativní medicíny, která se starala o mého manžela. Přijela, vysvětlila, poradila kdykoliv jsem ji požádala, v kteroukoli hodinu. Takových lékařů si moc cením a vážím. Mělo by takových lékařů být víc právě pro ty, kteří mají tak závažnou nemoc, jakou měl můj manžel. Ještě jednou MUDr. Garnolové moc děkuji za její jednání a taktéž patří velký dík obětavé sestřičce Marušce Vaněčkové, velmi si cením jejich práce.
Jaroslava Kocánová, Rosovice.