Zkušenosti klientů 13

Chtěla bych moc poděkovat Nemocnici Příbram, že nám doporučila skvělou, obětavou a citově lidskou lékařku onkoložku MUDr. Garnolovou z paliativní medicíny, která se starala o mého manžela. Přijela, vysvětlila, poradila kdykoliv jsem ji požádala, v kteroukoli hodinu. Takových lékařů si moc cením a vážím. Mělo by takových lékařů být víc právě pro ty, kteří mají tak závažnou nemoc, jakou měl můj manžel. Ještě jednou MUDr. Garnolové moc děkuji za její jednání a taktéž patří velký dík obětavé sestřičce Marušce Vaněčkové, velmi si cením jejich práce.
Jaroslava Kocánová, Rosovice.

Zkušenosti klientů

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.