Půjčovna zdravotních pomůcek
Zdravotní sestra vyhodnotí celkový stav pacienta v domácí péči a eventuelně doporučí kompenzační pomůcky, které by mohly zlepšit soběstačnost pacienta, a zjednodušit péči pro pečující.