Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

 • Ošetřovatelské výkony dle doporučení lékaře
 • Péče o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence
 • Komplexní odborná zdravotné péče o imobilního inkontinentního pacienta
 • Péče o onkologicky nemocné
 • Péče o klienty v terminálním stadiu života
 • Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
 • Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)
 • Odběry krve a jiného biologického materiálu
 • Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
 • Nácvik aplikace inzulinu
 • Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr
 • Příprava na vyšetření
 • Ošetření stomií, PEGu, enterální sondy

 

 

Služby hrazené
klientem

Doprava klientů k lékaři nebo na úřad
200 Kč/hod.

Pomoc při vyplňování a podávání žádostí na úřad
200 Kč/hod.

Hlídání klientů nebo dětí
200 Kč/hod.

Hlídání nemocných klientů nebo dětí
250 Kč/hod.

Vyšetření lékařem doma (náklady na cestu zahrnuty v ceně)
1500 Kč/návštěvu

Odběr krve nebo moči v domácím prostředí na vlastní žádost pacienta ( pokud ho neindikuje lékař, ale pacient má žádanku u sebe)
Cena 250 kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Zkušenosti klientů

V Česku chybí asi 70 mobilních lůžkových hospiců

Domácí hospicová péče obvykle není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, funguje z darů a příspěvků pacientů a jejich rodin. Proplácení péče umožnil od roku 2015 pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny. Funguje dva roky. S výsledky není spokojen Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

"Výsledky jsou negativní, protože pilotní projekt je nastaven tak, že je péče přes tento projekt dostupná jen ve velkých městech. To znamená, že přibližně dvě třetiny populace v České republice na tento typ péče nedosáhnout."

Proč na péči nedosáhnou?

"V malých městech nebo ve venkovském prostředí, kde žije spousta obyvatel, musíte podle projektu také splňovat vysoké personální požadavky. Jednak na sestry, navíc musíte mít v týmu paliativně atestovaného lékaře, kteří v České republice akutně i chronicky nejsou. Věcně to není potřeba, ale projekt s tím nadsazeně počítá. Vůbec není možné ty týmy postavit a ufinancovat."

Takzvaná paliativní péče se týká pacientů, u kterých už byla ukončena aktivní léčba a lékaři nepředpokládají dožití delší než půl roku. Zásadní je v takových případech vedle léčby bolesti, a dalších příznaků nemoci, řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb nemocných i jejich rodin.

Celý článek zde: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/v-cesku-chybi-asi-70-mobilnich-luzkovych-hospicu

Agentura Péče doma s.r.o.

Péče doma s.r.o je agentura domácí zdravotní péče a mobilní hospic. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. Služba je poskytována na celém území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Domácí péče je poskytována 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tedy nepřetržitě.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti, kteří budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického zařízení.

Agentura je také schopna zajistit respitní neboli odlehčovací pobyt pro klienta v případě, že pečující osoby jsou již zcela fyzicky nebo psychicky vyčerpané dlouhodobou péčí o blízkého.

Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost
žít v domácí prostředí bez pomoci druhé osoby.